28 Δεκεμβρίου 2017

Welcome New Year Party

New Year Party Sunday 31/12 After 24:00
26 Δεκεμβρίου 2017

Live New Year’s Eve

Live Music 31 Δεκεμβρίου After 15:00 Saxophone Violin by Miro
22 Δεκεμβρίου 2017

Live Xmas

Live Xmas Jazz Beats Saxophone 25 Δεκεμβρίου After 15:00 Dj Miro Feat. Stefanos Lazarinos